Afdrukken

 

Helaas, helaas ...
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 31 maart jl. is besloten om zanggroep Downtown Abbey op te heffen. We kijken terug op zeven mooie jaren, waarvan de laatste twee werden overschaduwd door de coronapandemie. We zijn druk bezig om alle betrokken instanties te informeren.  

We danken je voor je belangstelling en wensen je alle goeds toe!